[1]
ใจอารีย์ พย.ม., ฉ. 2020. ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ โรงพยาบาลนครปฐม . วารสารแพทย์เขต 4-5. 39, 4 (ธ.ค. 2020).