[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5 2021. คำแนะนำในการตีพิมพ์. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 3 (ก.ย. 2021).