[1]
ลีตระกูลวรรณา ช. 2021. ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 487–496.