[1]
ตันตยานนท์ อ. 2021. การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหนังเกล็ดปลาชนิดอิพิเดอร์โมไลติก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 559–568.