[1]
เกียรติธารีธนา ภ. 2021. ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 569–577.