(1)
Phanitkunwat, A. การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักแบบเย็บแผลปิดด้วยวิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่รอบทวารหนักและการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง. Reg 4-5 Med J 2018, 29, 461-469.