(1)
ศรีมหาดไทย พ.บ., ส. . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเลือดออกในสมองสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันที่ได้รับยา RtPA. Reg 4-5 Med J 2020, 39.