(1)
ลีตระกูลวรรณา ช. . ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน. Reg 4-5 Med J 2021, 40, 487-496.