(1)
ตันตยานนท์ อ. การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหนังเกล็ดปลาชนิดอิพิเดอร์โมไลติก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. Reg 4-5 Med J 2021, 40, 559-568.