(1)
เกียรติธารีธนา ภ. ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน. Reg 4-5 Med J 2021, 40, 569-577.