ชัยมานะการส. การเปลี่ยนแปลงของค่าโพแทสเซียมในเลือด หลังรับประทานยาโพลีเอธิลีนไกลคอลเพื่อเตรียมลำไส้ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้องทางก้นแบบไม่ฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.