โล่ห์สวัสดิ์กุล ว. โ. ประสิทธิภาพของแผ่นขี้ผึ้งปิดแผลเคลือบยาคลอร์เฮกซิดีนอะซีเตต ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยกระดูกปลายนิ้วมือหักแบบมีแผลเปิด เมื่อเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และกลุ่มควบคุม. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 4, p. 459–471, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/255535. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.