ชัยมานะการสุทัศนา. 2021. “การเปลี่ยนแปลงของค่าโพแทสเซียมในเลือด หลังรับประทานยาโพลีเอธิลีนไกลคอลเพื่อเตรียมลำไส้ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้องทางก้นแบบไม่ฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน”. วารสารแพทย์เขต 4-5 40 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/251831.