[1]
A. Phanitkunwat, “การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักแบบเย็บแผลปิดด้วยวิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่รอบทวารหนักและการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง”, Reg 4-5 Med J, ปี 29, ฉบับที่ 4, น. 461–469, พ.ค. 2018.