[1]
กูลวงศ์ธนโรจน์ พ.บ., อ. ., “การศึกษาอุบัติการณ์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีการใช้แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558-2561”, Reg 4-5 Med J, ปี 39, ฉบับที่ 2, น. 214, มิ.ย. 2020.