[1]
ศรีมหาดไทย พ.บ., ส. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเลือดออกในสมองสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันที่ได้รับยา rtPA”, Reg 4-5 Med J, ปี 39, ฉบับที่ 4, ธ.ค. 2020.