[1]
ใจอารีย์ พย.ม., ฉ., “ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ โรงพยาบาลนครปฐม ”, Reg 4-5 Med J, ปี 39, ฉบับที่ 4, ธ.ค. 2020.