[1]
กอกิตรัตนกุล ส., “ความสัมพันธ์ระหว่างผลเซลล์วิทยานรีเวชจากการตรวจด้วยวิธีแป๊ปสเมียร์แบบดั้งเดิม และผลจุลพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2021.