[1]
ชัยมานะการส., “การเปลี่ยนแปลงของค่าโพแทสเซียมในเลือด หลังรับประทานยาโพลีเอธิลีนไกลคอลเพื่อเตรียมลำไส้ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้องทางก้นแบบไม่ฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.