[1]
แจ่มทิมเ., “สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.