[1]
เมธีศิริวัฒน์ว., “ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.