[1]
รัตนรักษ์ ด., เข็มเพชรร., พูลวิวัฒนกูลอ., นิมิตวิไลส., เหล่าตระกูลอ., และ ศรีมณีป., “ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2021.