[1]
ลีตระกูลวรรณา ช. ., “ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 487–496, ธ.ค. 2021.