[1]
ชูเชิด ป. ., “อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 529–538, ธ.ค. 2021.