[1]
ตันตยานนท์ อ., “การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยโรคหนังเกล็ดปลาชนิดอิพิเดอร์โมไลติก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 559–568, ธ.ค. 2021.