[1]
เกียรติธารีธนา ภ., “ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, น. 569–577, ธ.ค. 2021.