[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5, “คำแนะนำในการตีพิมพ์”, Reg 4-5 Med J, ปี 40, ฉบับที่ 4, ธ.ค. 2021.