กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพยาเอสโตรเจนครีมที่ผลิตขึ้นเองในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง ในสตรีวัยหมดระดู การทดลองแบบสุ่ม ปกปิดทั้งสองทาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy