[1]
แสงส่อง ศ., บุญเติม ส. , บุณยโพธิ ศ. , นามสาย ว. และ คนขยัน พ. 2021. การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาราชการ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร. 40, 1-3 (ก.พ. 2021), 1–10.