[1]
กสิพร้อง ม. 2021. การประเมินคุณภาพชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นไวรัสไข้หวัดใหญ. สรรพสิทธิเวชสาร. 39, 2-3 (ก.พ. 2021), 1–9.