[1]
กำธรวิจิตรกุล ล. , ชำนาญ ป. และ ธนกิจจารุ ป. 2021. ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซ้ำ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร. 39, 2-3 (ก.พ. 2021), 11–30.