[1]
เชาว์ศรีกุล ว. 2021. ก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไตชนิดถุงน้ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. สรรพสิทธิเวชสาร. 39, 2-3 (ก.พ. 2021), 31–37.