[1]
สฤษดิ์นิรันดร พ. และ อนุโรจน์ ก. 2021. ภาวะโรคลมชัก (Epilepsy) ที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและรักษา. สรรพสิทธิเวชสาร. 39, 2-3 (ก.พ. 2021), 39–47.