[1]
พันธนู พ. และ บูรพันธ์ ส. 2021. อุบัติการณ์และผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีส่องกล้องช่องทรวงอก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร. 39, 1 (ก.พ. 2021), 1–11.