[1]
ประทีปะเสน ว. 2021. พัฒนาการด้านการปลูกถ่ายกระจกตา. สรรพสิทธิเวชสาร. 39, 1 (ก.พ. 2021), 35–54.