[1]
โรจน์ศตพงค์ พ., ขอสินกลาง ก., ธิติเชษฐ์ตระกูล ณ., เสรีรัตนาคร ศ. และ ศิริวิวัฒนกรกุล ศ. 2021. ความรู้และทัศนคติต่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน. สรรพสิทธิเวชสาร. 39, 1 (ก.พ. 2021), 23–24.