[1]
พิมพ์สะ พ. , กิจศรัณย์ ศ. และ กลมเกลียว ฐ. 2021. ภาวะอุดกั้น หลอดดำซูพีเรียร์วีนาคาวา ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร. 38, 1-3 (มิ.ย. 2021), 1–12.