[1]
อารยาวิชานนท์ อ. 2021. Stroke unit แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร. 38, 1-3 (ก.ค. 2021), 41–51.