[1]
สงวนวงศ์วาน ศ. 2021. การพยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแบบไป-กลับ : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ. สรรพสิทธิเวชสาร. 35, 3 (ส.ค. 2021), 167–181.