[1]
สงวนวงศ์วาน ศ. , เวชพันธ์ ส. , เสงี่ยมศักดิ์ อ. , อุ่นรัตนะ ก. , เรืองชาติ อ. และ หมื่นสี เ. 2021. ผลของการเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนได้การระงับความรู้สึก ณ.ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(คลินิกสุขกาย-สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. สรรพสิทธิเวชสาร. 30, 1 (ส.ค. 2021), 35–48.