(1)
พันธนู พ. . .; บูรพันธ์ ส. อุบัติการณ์และผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีส่องกล้องช่องทรวงอก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. Sanpasit Med J 2021, 39, 1-11.