(1)
พิมพ์สะ พ. .; กิจศรัณย์ ศ. .; กลมเกลียว ฐ. . ภาวะอุดกั้น หลอดดำซูพีเรียร์วีนาคาวา ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. Sanpasit Med J 2021, 38, 1-12.