พันธนู พ. . .; บูรพันธ์ ส. อุบัติการณ์และผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีส่องกล้องช่องทรวงอก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. สรรพสิทธิเวชสาร, [S. l.], v. 39, n. 1, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sanpasit_medjournal/article/view/249393. Acesso em: 9 ธ.ค. 2023.