[1]
พันธนู พ. . . และ บูรพันธ์ ส., “อุบัติการณ์และผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีส่องกล้องช่องทรวงอก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”, Sanpasit Med J, ปี 39, ฉบับที่ 1, น. 1–11, ก.พ. 2021.