[1]
พิมพ์สะ พ. ., กิจศรัณย์ ศ. ., และ กลมเกลียว ฐ. ., “ภาวะอุดกั้น หลอดดำซูพีเรียร์วีนาคาวา ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”, Sanpasit Med J, ปี 38, ฉบับที่ 1-3, น. 1–12, มิ.ย. 2021.