[1]
นาคช่วย ป., อินประสงค์ ล., ตันตระกูล ว., ทองใบ ป. and จันต๊ะนุ พ. 2017. MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin. 10, 3 (Dec. 2017), 186–190.