[1]
เรืองวิญญูเวช อ. 2018. นวัตกรรม Skin Port Protector. Siriraj Medical Bulletin. 11, 1 (Jun. 2018), 46–50.