[1]
ตานพิพัฒน์ ส., รัตนสุวรรณ ด. and อรุณธารี ป. 2018. Array . Siriraj Medical Bulletin. 11, 2 (Oct. 2018), 110–117.