[1]
นักไร่ น., ลีวานันท์ ป. and แสงศรี ว. 2019. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล. Siriraj Medical Bulletin. 9, 3 (Jun. 2019), 168–174.