[1]
พนาดำรง เ. 2019. การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story telling). Siriraj Medical Bulletin. 9, 3 (Jun. 2019), 194–196.